Kommissionen & Ämter

Eva Jenni

Integrationsbeauftragte Inneres Mattertal Zermatt – Täsch – RandaIntegrationsstelle OberwallisAnschrift geschäftlich Haus Täschhorn 3929 Täsch Mobiltelefon: 079 960 35 24Webseite: http://www.integration-ow.ch/